8 selitysvideo esimerkkiä

Selitysvideot

Selitysvideolla oivallutat ja kerrot helposti monimutkaisetkin asiat.

Sisällysluettelo

Mukaansatempaava

2D-animaatio

2D-animaatio on selitysvideoiden tunnetuin lajityyppi, vaikka sanasta selitysvideo saattoi mieleesi tulla ensimmäisensä valkotauluanimaatio.

2D-animoidut videot antavat tekijälle mahdollisuuden esitellä luovuuttaan ja tehdä videosta mahdollisimman mukaansatempaava!

Hahmoja sisältävän 2D-animaation vahvuus on katsojan tunteiden herättämisessä, kuten iloa, pelkoa, hämmästymisiä tai jopa surua. Tunnetilat kyetään tuomaan esille hahmojen ilmeillä ja tämä välittää ne vahvemmin katsojalle.

Tässä videossa on yhdistetty upeasti erilaisia asiakastilanteita ja 2D-animaation elementtejä. 2D-animaatio voi olla myös ilman liikegrafiikkaa, mitä yllä olevassa esimerkissä on. Silloin liike perustuu kameralla kohteen zoomaamiseen jne. Tämä video sisältää houkuttelevia kuvia ja luo positiivista ilmapiiriä. Ajatus lahjan antamisesta on jo itsessään hyvä pohja tarinalle, joka vetoaa ihmisen tunteisiin. Viinipullot? Suklaa? Gourmet-kahvi? Tuoreita keksejä? Ne ovat tuotteita, jotka toki myyvät itse itsensä, mutta animaattorit ovat luoneet niille vielä lisää merkityksellistä vetovoimaa noin minuutin pituisella videolla.

Yksinkertaistaminen

Valkotaulu-animaatio

Valkotauluanimaatio on siis ehkä se, joka selitysvideosta tulee ensimmäisenä mieleen. Sen suosio perustuu edullisuuteen ja mukaansatempaavuuteen.

Valkotauluanimaatioiden paikkaa puoltaa myös tilanne, jossa haluat selittää katsojille monimutkaista konseptia tai palvelua. Tauluanimaatioiden luonteen vuoksi katsojan on helpompi omaksua animaation viesti, sillä se rakentuu pikkuhiljaa sen sijaan, että informaatiota tulisi nopeasti paljon.

Selitysvideon maksimipituudeksi mielletään noin 2 minuuttia. Tähän 2min 7 sekunnin pituiseen esimerkkiin on sopivasti lisätty ainutkertaisuutta ja mielenkiintoa niin, että katsojan mielenkiinto säilyy loppuun asti. Erottuvina tekijöinä ovat ensinnäkin videota vartavasten piirretyt hahmot sekä niiden liikehdintä. Toiseksi katsoja saa nähtäväkseen informaatiota asteittain, jolloin kokonaisuudesta erottuvat yksittäiset palvelut huomattavasti helpommin eikä tietoa tule kerralla liikaa. Tässä videossa näkyy hyvän käsikirjoituksen merkitys.

Hissipuheeksi

Liikegrafiikka

Liikegrafiikka tarkoitta yksinkertaisesti, että videolla oleva grafiikka liikkuu sen sijaan, että liike tehtäisiin kameralla. Liikegrafiikalla videolle saadaan tilan ja ajankulun tunnetta, mutta pelkästään liikegrafiikkalla toteutettu animaatio on tarinaton selitysvideo täynnä infoa.

Grafiikan luominen tämän tyyppisissä videoissa on aina ollut vahvasti sidoksissa tietotekniikan (grafiikkaohjelmistojen) kehittymiseen.

Yllä olevassa esimerkkivideossa katsoja saa tasan 30 sekunnissa hyvän käsityksen, miten hänen on mahdollista toimia uudella tavalla ja miten yrityksen palvelu pääpiirteissään toimii. Videossa ei kuitenkaan mennä yksityiskohtiin. Tämä on nk. hissipuhe, jos mikä.
HUOM! Tämä erimerkki sisältää 2D-animaation piirteitä eikä näin ole pelkästään liikegrafiikkalla toteutettu animaatio.

Faktaa

Infografiikka

Infograafinen animaatio on visuaalinen esitys tiedosta ja se voi toimia myös oppimista tukevana verkkovideona.

Infografiikka on katsojalle miellyttävämpi tiedonlähde kuin painetut sanat, sillä animaation sisältämät kuvat ja niissä olevat sävyt, kehitystä kuvaavat kaaviot sekä muu graafinen sisältö on helpompi omaksua nopeasti.

Tämän videon reippaan ja tehokkaan luonteen vuoksi katsoja saa reilussa puolessatoista minuutissa paljon informaatiota. Lisäksi hän saa vaikutelman, että sovellus on käyttäjäystävällinen ja helppo hallita. Infografiikkavideon loppuun on luontevaa lisätä myös CTA -toimintakehote (Call to Action), jossa katsojaa pyydetään suorittamaan tietty toiminto.

Selostajan apuväline

Kineettinen typorafiikka

Kineettinen typografiikka, eli liiketypografiikka tarkoittaa yksinkertaisesti animoitua tekstiä. Teksti voidaan animoida dynaamisesti, jolloin kirjaimet liikkuvat suhteessa toisiinsa. Kirjaimet voivat myös venyä, kieriä tai valua, jolloin ne eivät välttämättä vaihda sijaintia.

Kineettinen typografiikka tehostaa puhetta tai musiikkikappaleen laulettua sanomaa. Ilman tekstin kanssa sykronoitua ääntä tämä selitysvideon muoto ei pääse oikeuksiinsa.

Yllä oleva vauhdikas esimerkki kineettisesta typografiikasta vaatii kääntämään äänet päälle!

Kiehtova

3D-animaatio

3D-animaatio on graafinen tekniikka, joka hyödyntää liikettä herättääkseen henkiin hahmoja, esineitä, rekvisiitta ja paljon muuta. Vaikka 3D-animaatiota on käytetty ensisijaisesti videopelien, elokuvien ja TV-ohjelmien luomiseen, sen käyttö on laajentunut yritysten markkinointitarkoituksiin.

3D-animaatioista löydät lisätietoa täältä.

Tämä 3D-animaatio on vuodelta 2011. Vaikka tekniikka on kehittynyt kymmenessä vuodessa huikeasti, niin videon voima on itse tarinassa ja sen kerronnassa. Lisäksi animaatio hyödyntää Willie Nelsonin esittämää kappaletta “The Scientist”. Lopputuloksena on inspiroiva minielokuva, jonka teema on eettinen viljely.

Paperia ja pahvia

Pala-animaatio

Pala-animaatio (Cutout Animation) perustuu pysäytettyyn liikeanimaatioon. Tämä tyyppisissä selitysvideoissa käytetään pääasiassa leikeltyä paperia ja kartonkia havainnollistamaan tarinaa, mikä tekee videosta hauskan ja ainutlaatuisen katsottavan. Kyseisestä materiaalista on helppo tuottaa videoita.

Pala-animaation visuaalista ilmettä voidaan kohottaa piirtämällä materiaaliin leikkeiden sijaan. Nykyisin pala-animaatiotekniikkaa voidaan hyödyntää myös grafiikkaohjelmistoilla tehdyissä selitysvideoissa. Pala-animaatiota voi muistuttaa täysin piirretty animaatio.

Tämä pala-animaatio on tarinaltaan ajaton ja perustuu perinteiseen tuotantotekniikkaan. Nykyisin vastaava video voidaan tehdä täysin tietokoneavusteisesti ja ilman saksia.

Ihmisläheinen

Live Action-video

Live Action -video perustuu pääsääntöisesti videomateriaaliin, sisältäen animaatioita. Live Action -animaatiossa painopiste on animoidussa sisällössä.

Yritykset käyttävät usein tätä selitysvideotyyppiä esitelläkseen yrityksen inhimillistä puolta.

Yllä olevassa, omalaatuisesti humoristisessa videossa on juuri sen verran grafiikkaa aitojen ihmisten lisäksi, että sitä voidaan kutsua live action -videoksi. Tähän kategoriaan kuuluvia selitysvideoita voi verrata suositusvideoon, mutta niiden käsikirjoitus on erilainen. Kuten tässäkin esimerkissä, live action -videossa voi olla hyvin erilaisia materiaaleja yhdistettynä toisiinsa ja on siksi ne ovat selitysvideoista kaikkein vaativimpia tuottaa. Toisaalta ne ovat erittäin näyttäviä ja monipuolisesti informatiivisia.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Twitter
Instagram