8 dronekuvaus esimerkkiä

Dronella videot ja
valokuvat

Dronella kuvataan sisällä ja ulkona.

Sisällysluettelo

Myyntiesittelyt

Kiinteistö

Erityisesti asuinkiinteistöjen myynnissä on käytetty pitkään perinteisiä valokuvia. Niistä poiketen, dronelaitteistolla kuvatulla materiaalilla saadaan katsojalle välitettyä informaatiota esimerkiksi ympäristöstä sekä rakenteista, joita maanpinnalta otetuista valokuvista katsoen ei ole kovinkaan helppoa havaita.

Dronella kuvattaessa kiinteistöstä saadaan samanaikaisesti sekä video- että valokuvamateriaalia. Näin rakennuksen ulkopuolista valokuvausta perinteisellä kameralaitteistolla ei välttämättä tarvita lainkaan. Isoissa kiinteistöissä dronella voidaan kuvata myös niiden sisäpuolisia tiloja.

Tässä asuinrakennuksen myyntiesittelyä varten kuvatusta dronevideosta katsojalle syntyy helposti tunne kuin hän olisi paikan päällä ja liikkuisi rakennuksen ympärillä itse. Vaikka olemme leikanneet tämän dronevideon lyhyeksi tässä nähtäväksi, niin katsojalle kuitenkin muodostuu mielikuva, mikä on rakennuksen koko ja miltä sen ympäristö näyttää. Videomateriaalista on poimittu lisäksi valokuvamateriaalia.

Yrityksen toiminnan esittely

Yritys

Yrityksen brändi rakentuu asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä muiden sidosryhmien mielikuvissa. Digitaalinen markkinointi on merkittävä keino brändin rakentamisessa, sillä erilaisissa digikanavissa tapahtuvat markkinointitoimet perustuvat saatavilla olevaan tietoon, dataan. Tiedämme mm., että ihmiset katsovat mieluummin yrityksen toimintaa ja palveluja esitteleviä videoita (HubSpot) kuin lukevat esitteitä.

Dronelaitteistolla kuvatun video- ja valokuvamateriaalin avulla saat mm. yrityksesi toimipisteistä huomiota herättäviä aineistoja verkkosivustolle, myynti-ilmoituksiin sekä mainos- ja esittelyvideoihin. Kaikkea dronella tuotettua materiaalia on mahdollista esittää mm. yrityksen toimitiloissa tai sosiaalisen median kanavissa. HUOM! Dronella tuotettu kuvamateriaali voidaan liittää osaksi Calesta InsightTM -selitysvideota.

Mielenkiintoista tässä koostevideossa on, että dronella on kuvattu myös yritysten sisätiloissa. Videolla liikutaan arviolta ihmisen katseen korkeudella ja näin katsojalle muodostuu aidompi kuva yrityksestä kuin esimerkiksi pelkistä valokuvista. Ulkokuvissa etuna on suurempi korkeus, jolloin esim. asiakkaalle voidaan välittää tietoa yrityksen sijainnista ja esim. paikoitus mahdollisuuksista.

Dokumentointi

Rakennus

Rakennustyömaan edistymisen kuvaaminen dronella voi olla kiinnostava kohteen dokumentoinnin, mutta myös rakennusyrityksen esittelyn kannalta tarkasteltuna. Rakennustyömaalla saattaa tapahtua paljon lyhyessä ajassa ja, vaikka yksittäisten tapahtumien kulku olisikin kirjattu ylös erilaisiin tietojärjestelmiin, voi kokonaiskuvan hallinta olla haasteellista.

Dronelaitteistolla rakennuskohteesta saadaan parempi kuva eri tapahtumaketjuista, mutta myös ympäristöstä sekä rakentamisen aikaisista sääolosuhteista. Suosittuja ovat myös suurien ja korkeiden kiinteistöjen katto- tai piipputarkastukset. HUOM! Dronella operointi ei ole mahdollista esim. tuulisissa sääolosuhteissa.

Kerrostaloalueen rakentaminen ja sen dokumentointi ovat oiva esimerkki, miten dronelaitteistolla voidaan taltioida kohteen eri vaiheita niin seuranta- kuin myyntitarkoituksissa. Esimerkiksi kattoelementin nosto voidaan ilmakuvauksen avulla esittämään havainnollisemmin kuin millään muulla kuvaustavalla.

Matkailukohteet ja kaavoittaminen

Maisema

Maisemakohteiden kuvaaminen dronelaitteistolla antaa katsojalle taatusti upeat näkymä. Esimerkiksi matkailukohteiden kuvaaminen luo kävijöille hyvän ennakkokäsityksen kohteen luonteesta, sillä dronella kuvattu materiaali on laaja-alaista, vaakata ja tarkkaa (4K). Maisemien kuvaamien dronella onnistuu eri vuodenaikoina ja se on myös edullista verrattuna perinteiseen menetelmään; helikopteriin ja sen pilottiin.

Maisemointia ajatellen, piha- ja ympäristösuunnittelijat voivat käyttää kuvamateriaalia suunnitelmiensa pohjana. Vastaavasti rakennustoimistot sekä kaavoittajat hyötyvät ilmakuvakartoituksesta, kun kysymyksessä on vaikkapa uuden asuinalueen kartoitus. 

Maisemakohteen kuvaamisen edut voivat olla pitkäaikaisia varsinkin, jos kohdetta kuvataan eri vuodenaikoina tai useita kertoja pitkällä aikajänteellä toteutettuna. Toki dronen kameralla saa myös loistavia auringonlaskujen tunnelmaa kuvaavaa materiaalia.

Mielenkiintoa herättävä kuvakulma

Urheilu

Urheilutapahtumien seuranta on katsojille usein haastavaa, kuten myös urheilutapahtumien markkinointi. Urheiluseurojen jäsenhankinta perinteisin menetelmin ei välttämättä anna riittävän houkuttelevaa kuvaa uusille tulokkaille. Ilmakuvaus tuo urheiluun uusia näkökulmia ja avaa mahdollisuuksia eri lajien markkinointiin.

Dronelaitteistolla voidaan esimerkiksi kuvata joukkueen yksittäisten harjoitusten tai harjoitusleirin tapahtumia. Ilmakuvaus tuo uutta näkökulmaa harjoitteluun esim. jalkapallon, jääkiekon ymv. lajien nuorille joukkuepelaajille. HUOM! Dronevideo voidaan liittää myös osaksi markkinointi-tarkoitukseen tuotettua Calesta InsightTM -selitysvideota.

Erilaisten urheilutapahtumien tai harjoitustilanteiden kuvaaminen ilmasta käsin antaa uudenlaista tietoa tapahtumista ja näkemystä harjoitteluun. Dronelaitteistolla kuvatut tilanteen voidaan helposti liittää esim. osaksi urheilujoukkueen mainosvideota.

Kuvataan muistoja

Tapahtumat

Erilaisten tapahtumien kuvaaminen dronella on tullut aiempaa suositummaksi, johtuen edullisuudesta sekä ihmisten halusta tallentaa tapahtumia enemmän videolle. Jokainen meistä tuntuu kuvaavan nykyisin kännykällä, mutta tarinan sisältöön saadaan täysin erilainen vivahde, kun kuvakulmat muuttuvat ja kuvaan saadaan myös kohdetta seuraavaa, tasalaatuista liikettä dronen avulla.

HUOM! Tapahtumien kuvaaminen dronella, jossa on ihmisiä, vaatii kuvaajan, jolla on pakollisten teoriakokeiden suorittamisen lisäksi kokemusta. Lähtökohtana on aina ihmisten turvallisuus ja kyky arvioida erilaisia riskejä!

Esimerkkivideossa voisi olla kysymyksessä yrityksesi liikuntapäivä, johon liittyen kuvataan ikimuistoinen tapahtumavideo. Yhtälailla kysymyksessä voisi olla kesähäät, josta jäisi muistoksi muutakin kuin digivalokuvia.

Tarkkailua

Ympäristö

Dronelaitteistolla voidaan kuvata ja tarkastaa mm. metsä-alueita, siltoja, tulva-alueita ja tieosuuksia. Etuna on kuvauslaitteiston ketteryys erilaisissa maasto-olosuhteistassa sekä kuvaamisen kokonaistaloudellisuus. Dronella voi kuvat myös siltojen alta tai korkeiden rakennusten rännejä, jotka muilla keinoin ovat erittäin haastavia tai kalliita toteuttaa.

Dronekuvauksia on niiden edullisuudesta johtuen mahdollista suorittaa usein tilanteissa, joissa ympäristön muutosta halutaan dokumentoida ja seurata pitkällä aikavälillä. Näin ollen dronella tuotettua kuvamateriaalia voidaan käyttää osana luontodokumenttia tai luontokohteiden markkinointitarkoitukseen luoduissa Calesta InsightTM -selitysvideoissa.

Dronelaitteistolla voidaan suorittaa myös vesialueiden seurantaa ja tarkastuksia, kuten kaislojen levinneisyyttä tai lähellä olevien saarten pesintää ilman häirintää. Vastaavasti talvella voidaan suorittaa ulkoilukohteiden, kuten hiihtolatujen tai jääteiden kuntotarkastuksia.

Eläimet ja koneet

Maatalous

Maataloudessa on paljon yhteistä edellä kuvattujen maisema- ja ympäristökohteiden kanssa. Maatalouskohteiden ominaispiireitä ja kiinnostavia kuvauskohteina ovat lisäksi rakennukset, koneet sekä eläimet. Hyvin usein maatalouskohteiden kuvaamisessa paras vaihtoehto saada näyttäviä kulmia sekä laajuutta videoihin ja valokuviin on dronekuvaus.

Maataloudessa käytetään isoja koneita, kuten traktoreita, puimureita, viljankäsittelylaitteita. Vastaavasti talousrakennukset, kuten viljasiilot, ovat korkeita tai muutoin kokoluokaltaan suuria. Tällaisten kohteiden kuvaaminen joko huoltotoimenpiteitä tai vaikkapa mainoskuvauksia varten onnistuu siis parhaiten dronelaitteistolla.

Yllä oleva video on tehty mainostarkoituksessa. Kuvaamisessa on käytetty sekä dronea että videokameraa.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Twitter
Instagram